การอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบาดวิทยา

meeting03

ที่ห้องประชุมเมืองพระ โรงพยาบาลจังหาร วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานระบาดวิทยา เรื่อง “แนวทางการสอบสวนโรคและหลักการเขียนรายงานสอบสวนโรค” ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยาของอำเภอจังหาร ได้เข้าร่วมเรียนรู้ทุกหน่วยบริการ

 

โพสท์ใน ป้องกันควบคุมโรค | ใส่ความเห็น

ประชุมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม อ.จังหาร

meeting2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม หน่วยบริการสุขภาพของอำเภอจังหารทุกแห่ง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้น

โพสท์ใน พัฒนาระบบข้อมูล | ใส่ความเห็น

คลิปวีดีโอเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โพสท์ใน ป้องกันควบคุมโรค | ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และใช้เป็นช่องทางในการรับส่งข้อมูล เอกสารสำคัญ
ภายในเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข อำเภอจังหาร

<< หวังว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับทุกท่าน >>

โพสท์ใน กิจกรรมเรื่องทั่วไป | ใส่ความเห็น