หน่วยงาน

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%991

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหาร
ที่ตั้ง: บ้านเลขที่ 77 หมู่ 3 บ้านจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: 043-507118