ดาวน์โหลดไฟล์

  • ไฟล์จากการประชุมวิชาการงานระบาดวิทยา ที่ รพ.จังหาร เมื่อ 21 มิ.ย. 2560
    – แนวทางการสอบสวนโรค ดาวน์โหลด
    – การเขียนรายงานสอบสวนโรค ดาวน์โหลด